• Na što se treba obratiti pažnju prilikom blanjanja drvenih materijala?