• Na što treba obratiti pažnju prilikom blanjanja i kako se izbjegavaju opasnosti?