• Na što se treba obratiti pažnju prilikom glodanja drvenih materijala?