• Koji se materijali obrađuju vertikalnom glodalicom?