• Na što treba obratiti pažnju prilikom glodanja i kako se izbjegavaju opasnosti?