• Što je naročito važno prije prvog korištenja akumulatora ili akumulatorskog alata?