• Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne kutne brusilice?