• Za koji su materijal i za koje oblike radnih predmeta prikladne oscilatorne brusilice?