• Na što se treba posebno obratiti pažnju prilikom korištenja izvijača?