Zakretni moment

Pod zakretnim momentom podrazumijeva se „sila okretanja“ koju pri uvrtanju vijaka razvija električni odvijač (npr. akumulatorski odvijač). Jednostavno rečeno, zakretni moment iskazuje s kolikom silom se vijak uvrće u obrađivani radni komad. Kod akumulatorskih odvijača moguće je unaprijed odabrati zakretni moment: pomoću promjenjivog zakretnog momenta moguće je jamčiti uvrtanje vijaka u skladu s materijalom u koji se uvrće, kako ne bi došlo do oštećenja površine. Niski zakretni moment preporuča se kod vijaka s manjim promjerom, visoki zakretni moment kog većih promjera vijaka.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke