Vijak za drvo

Spojni element u drvenoj građi. Uspon i oblik navoja posebno su prilagođeni uvrtanju i držanju u drvu. Vijci za drvo postoje u izvedbama s upuštenom glavom, lećastom glavom, lećastom upuštenom glavom, poluokruglom glavom, procjepom i križnom glavom.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke