Smjer okretanja desno/lijevo

Preklapanjem prekidača s desnog na lijevi hod, primjerice na bušilicama i udarnim bušilicama mogu se uvrtati i odvijati vijci. Preklapanje se može vršiti mehaničkim ili električnim putem.

Smjer okretanja desno/lijevo
Smjer okretanja desno/lijevo
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke