Primljena snaga

Snaga koju električni alat crpi iz izvora energije (utičnice ili akumulatora). Snaga koja se tada stavlja na raspolaganje (predana snaga) je uvijek nešto manja, jer pri svakoj pretvorbi energije dolazi do gubitaka (vidi korisnost). Primljena snaga iskazuje se u vatima, tako da je moguće usporediti vrijednosti različitih alata.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke