Pričvršćivanje

Mehanička naprava za učvršćivanje pokretnih dijelova. Često se koristi za zaštitu dijelova alata ili uređaja od oštećivanja pri transportu. Za pričvršćivanje se najčešće koriste užljebljivači, sigurnosni zatici, vijci ili naprave za stezanje i napinjanje.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke