Nikal-metal hidrid akumulatori (NiMH)

Kod nikal-metal hidrid akumulatora elektrode se sastoje od nikla i metalne legure u koju je pohranjen vodik. NiMH-akumulatori imaju povoljniji omjer mase i snage od NiCd-akumulatora. Oni ne zahtijevaju održavanje i neutralni su prema okolišu.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke