Kutnik

Prošireni spojni i učvrsni element posebno u drvenoj građi. Kutnik je rupičasta čelična traka koja je prelomljena pod kutom od 90 stupnjeva. S njim možete spojiti dva konstrukcijska dijela (na primjer nogu i ploču stola) pod pravim kutom, na način da se oba dijela vijcima spoje s kutnikom.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke