Kompozitni materijal

Kompozitni materijali sastoje se od dva ili više različitih materijala, koji su čvrsto međusobno povezani. Tako kompozitni materijali poprimaju svojstva materijala drugačija od njihovih pojedinih komponenti. Razlikuju se tri osnovne skupine: višeslojni kompozitni materijali (npr. višeslojne drvene ploče ili iverica, šperploče), vlaknasti kompozitni materijali (npr. staklo pojačano staklenim vlaknima, plastika pojačana staklenim vlaknima) i disperzni kompozitni materijali (npr. beton, brusne ploče).

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke