Leksikon

 

Upisi 1 - 6 od 6

Z
 • Zakretni moment
  • Pod zakretnim momentom podrazumijeva se „sila okretanja“ koju pri uvrtanju vijaka razvija električni odvijač (npr. akumulatorski odvijač). Jednostavno rečeno, zakretni moment iskazuje s kolikom silom se vijak uvrće u obrađivani radni komad. Kod akumulatorskih odvijača moguće je unaprijed odabrati zakretni moment: pomoću promjenjivog zakretnog momenta moguće je jamčiti uvrtanje vijaka u skladu s materijalom u koji se uvrće, kako ne bi došlo do oštećenja površine. Niski zakretni moment preporuča se kod vijaka s manjim promjerom, visoki zakretni moment kog većih promjera vijaka.

 • Zaporni vijak sa zaobljenom glavom
  • Vijak koji se naročito koristi u drvenoj građi (zapravo: vijak s plosnatom okruglom glavom) a koji se provuče kroz dva spojena elementa i zategne kontra maticom. Glava nema profil za prihvat alata, spoj se dakle može samo odvojiti sa strane gdje je matica. Vijak je naročito prikladan za postavljanje brava na vratima i okova s vanjske strane.

 • Zatezna spona
  • Dvostruka matica u obliku jarma koja spaja dva vijka koji posjeduju omču ili kuku. Stezanjem zatezne spone moguće je žičanu ili čeličnu užad koja je povezana vijcima nategnuti do zatezne sile od nekoliko tona.

 • Zaštita motora
  • Uređaj za zaštitu elektromotora od preopterećenja. Ukoliko se pri radu nekim električnim alatom prekorači njegova dozvoljena snaga, zaštita motora isključuje motor prije nego što dođe do oštećenja motora.

 • Zaštitne naočale
  • Zaštitne naočale
   Zaštitne naočale

   Pri većini radova električnim alatima nastaju iskre, strugotine, iverje ili prašina. U industrijskim radovima je obavezno nošenje zaštitnih naočala određeno propisima. Ali i hobi majstori bi trebali pri svakom radu nositi zaštitne naočale.

 • Zupčasta stezna glava
  • Zupčasta stezna glava
   Zupčasta stezna glava

   Stezna naprava koja je učvršćena na osovini bušilice i namjena joj je prihvat namjenskog alata (npr. svrdla). Ključem za steznu glavu se steže zupčasta stezna glava.


Upisi 1 - 6 od 6

 

Savjeti o uporabi

Kod pitanja u svezi s našim proizvodima i primjenama

pon-pet: 8h-16h


Traženje trgovaca

 
 
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke