Hod s njihanjem

Određena funkcija ubodne pile. Dok list ubodne pile bez hoda s njihanjem izvodi u hodu samo pravocrtne kretnje, u hodu s njihanjem list pile njiše se naprijed-nazad. Na ovaj način bolje se izbacuje strugotina koja nastaje pri rezanju, a učinak rezanja ubodne pile se pojačava.

Hod s njihanjem
Hod s njihanjem
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke