Efekt memorije

Kod nikal-kadmij akumulatora može doći do takozvanog efekta memorije. Ovi akumulatori imaju, pojednostavljeno rečeno „pamćenje“ (engl.: memory), te prije punjenja moraju biti potpuno ispražnjeni. Ukoliko se ovo prečesto zanemaruje, akumulator naizgled počinje „pamtiti“ količinu potrebne energije. S vremenom opada kapacitet punjenja, što uzrokuje brže pražnjenje akumulatora prilikom uporabe. Kod litij-ionskih akumulatora ne dolazi do ovog efekta.

 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke