Brzostezna glava

Stezna naprava na električnom alatu, koja omogućuje brzu izmjenu alata bez dodatnog alata (primjerice ključa za steznu glavu). U brzosteznu glavu mogu se stegnuti namjenski alati koji posjeduju odgovarajući stezni držak (npr. bitovi).

Brzostezna glava
Brzostezna glava
 
HR
Zapamti
Zapamćeno
Kupite sada
Vrati filtar
Prikaži filtar
Ukloni filtar
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Zahvaljujemo na Vašoj ocjeni
Prikaži daljnje proizvode
Ukloni daljnje proizvode
Ukloni varijante artikla
Prikaži varijante artikla
Zatvori savjet za primjenu
Otvori savjet za primjenu
Pročitajte izvještaj doživljaja
Zatvori izvještaj doživljaja
Ukloni detaljni popis materijala
Prikaži detaljni popis materijala
Usporedni popis
Proizvodi
Proizvod
Prikaži daljnje preporuke
Ukloni daljnje preporuke