Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Πριόνισμα
Μακριές, ακριβείς ευθείες κοπές και φαλτσοκόψιμο κυρίως σε ξύλο
Πόσο απαιτητικές είναι οι εργασίες;
Σύσταση προϊόντος

Για παράδειγμα:

  • Κοπή των παραστατών ενός ψηλού κρεβατιού
  • Κοπή της δοκίδας ανάρτησης μιας εταζέρας τοίχου
  • Εγκάρσια κοπή δοκίδων και σανίδων

Για παράδειγμα:

  • Κοπή φαλτσογωνιάς των γωνιακών συνδέσεων μιας επίπεδης απλίκας
  • Εγκάρσια κοπή πορτών
  • Κοπή παρκέ και λαμινάτ

Για παράδειγμα:

  • Προσαρμογή πάγκου κουζίνας
  • Κοπή των δοκών τελειοποίησης της σοφίτας
  • Κοπή των δοκών του ανοιχτού γκαράζ