Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Πλάνισμα και φρεζάρισμα
Ποιες εργασίες ακριβώς θέλετε να κάνετε;
Σύσταση προϊόντος

Για παράδειγμα:

  • Εξομάλυνση ξύλινων δοκαριών
  • Διαμόρφωση ξύλινων επιφανειών
  • Λείανση γωνιών

Για παράδειγμα:

  • Φρεζάρισμα αυλακιών, ακμών και προφίλ
  • Φρεζάρισμα συνδέσεων στην κατασκευή επίπλων
  • Εκτέλεση δημιουργικών εργασιών διακόσμησης