Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Λείανση και κοπή μετάλλου
Πόσο απαιτητικές είναι οι εργασίες;
Σύσταση προϊόντος

Για παράδειγμα:

  • Κοπή ελαφρών μετάλλων, λεπτών λαμαρινών και φύλλων κυματιστής λαμαρίνας
  • Βούρτσισμα και ξεχόνδρισμα των κάγκελων κλιμακοστασίων και μπαλκονιών
  • Βούρτσισμα και ξεχόνδρισμα σασί παλιών αυτοκινήτων και σκουριασμένων πλαισίων μοτοσυκλετών

Για παράδειγμα:

  • Κοπή κάγκελων κλιμακοστασίων, σωλήνων νερού και καναλιών βροχής
  • Κοπή πλακιδίων δαπέδου
  • Βούρτσισμα και ξεχόνδρισμα ραφών συγκόλλησης

Για παράδειγμα:

  • Κοπή συμπαγών δοκών διπλής διατομής Τ
  • Κοπή σιδηρών πλεγμάτων ή χαλύβδινων πλακών
  • Κοπή πέτρινων πλακιδίων και μαρμάρινων πλακών