Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Τοποθέτηση πλακιδίων
Ευθυγράμμιση πλακιδίων
Σύσταση προϊόντος
Σύσταση προϊόντος
Λέιζερ πλακιδίων
PLT 2

Το ειδικό για πλακίδια

Βασικά πλεονεκτήματα προϊόντος

  • Χάρη στις δύο ακτίνες λέιζερ σε γωνία 90° γρήγορη και ακριβής ευθυγράμμιση των πλακιδίων
  • Απλή ευθεία και διαγώνια τοποθέτηση των πλακιδίων με τρεις φυσαλίδες
  • Καλή ορατότητα της ακτίνας λέιζερ
  • Λειτουργική πλάκα βάσης
  • Στήριγμα τοίχου για γρήγορη στερέωση στον τοίχο
  • Απλός χειρισμός