Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Τοποθέτηση δαπέδου
Ποιες εργασίες ακριβώς θέλετε να κάνετε;
Σύσταση προϊόντος

Για παράδειγμα:

  • Ευθεία κοπή ξύλου, λαμινάτ, συνθετικού υλικού ή αλουμινίου
  • Κοπή σοβατεπιών σε γωνία κλίσης μεταξύ -45° και +45°