Φυλλάδια συμβουλών

Το πολύ σε τέσσερα βήματα στο σωστό εργαλείο

Έναρξη
Εργασία με μπογιά και ταπετσαρία
Επίστρωση χρωμάτων τοίχου
Ποιες επιφάνειες θέλετε να επεξεργαστείτε;
Σύσταση προϊόντος

  • Ιδανικές για συνεχή εργασία
  • Μέγιστη ισχύς

  • Ανεξαρτησία από τις πρίζες του ρεύματος
  • Κανένα ενοχλητικό καλώδιο