Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Αποδιδόμενη ισχύς
Βάρος
Μέγιστη διαδρομή φρέζας
Ονομαστικές στροφές
Ονομαστική ισχύς
Υποδοχή εργαλείου (συμπαραδίδεται)
Κάθετη φρέζα: POF 1200 AE
Κάθετη φρέζα: POF 1400 ACE
   
304 Αξιολογήσεις
368 Αξιολογήσεις
 • Προσαρμογέας αναρρόφησης (2 600 499 077)
 • Γερμανικό κλειδί (1 609 203 V40)
 • Δακτύλιος αντιγραφής (2 609 200 138)
 • Φρέζα αυλακώσεων (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
 • Οδηγός παραλλήλων (1 609 203 M85)
 • Σφιγκτήρες (3 τεμάχια)
 • Κεντραδόρος (2 609 200 310)
 • Προσαρμογέας αναρρόφησης (2 600 499 077)
 • Γερμανικό κλειδί (1 609 203 V40)
 • Δακτύλιος αντιγραφής (2 609 200 138)
 • Πλαστική κασετίνα (2 605 438 643)
 • Φρέζα αυλακώσεων (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
 • Οδηγός παραλλήλων (1 609 203 M85)
 • Κεντραδόρος (2 609 200 310)
 • 3 σφιγκτήρες (6 mm, 8 mm και 1/4")
 •    
  650 W 650 W
  3,4 kg 3,5 kg
  55 mm 55 mm
  11.000 – 28.000 min-1 11.000 – 28.000 min-1
  1.200 W 1.400 W
  6 mm 6 mm