Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Βάρος
Επίστρωση χρώματος
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα
Μεταφερόμενη ποσότητα
Ονομαστική ισχύς
Χωρητικότητα δοχείου
Σύστημα ψεκασμού χρώματος: PFS 2000
Σύστημα ψεκασμού χρώματος: PFS 1000
Σύστημα ψεκασμού χρώματος: PFS 3000-2
Σύστημα ψεκασμού χρώματος: PFS 5000 E
       
79 Αξιολογήσεις
27 Αξιολογήσεις
246 Αξιολογήσεις
369 Αξιολογήσεις
 • Ακροφύσιο για βερνίκια και επιχρίσματα (γκρι)
 • Ακροφύσιο για χρώματα τοίχου (λευκό)
 • Ιμάντας μεταφοράς
 • Συνδυασμός χοάνης-φίλτρου βαφής
 • Δοχείο 800 ml με καπάκι (1 600 Z00 00K)
 • Ακροφύσιο για βερνίκια και επιχρίσματα (γκρι)
 • Ιμάντας μεταφοράς
 • Ακροφύσιο για βερνίκια και επιχρίσματα (γκρι)
 • Ακροφύσιο για χρώματα τοίχου (λευκό)
 • Φίλτρο (σήτα) βαφής
 • Βούρτσα καθαρισμού
 • Ιμάντας μεταφοράς
 • Δοχείο χρώματος 1.000 ml με κάλυμμα (1 600 A00 1GG)
 • Ακροφύσιο για βερνίκια (μαύρο)
 • Ακροφύσιο για επιχρίσματα (γκρι)
 • Ακροφύσιο για χρώματα τοίχου (λευκό)
 • Φίλτρο (σήτα) βαφής
 • Βούρτσα καθαρισμού
 • 2 δοχεία χρώματος 1.000 ml με κάλυμμα (1 600 A00 1GG)
 •        
  2 kg 2 kg 2,8 kg 4,8 kg
  1,5 m² in 1 λεπτά 1 m² in 1 λεπτά 2 m² in 1 λεπτά 3 m² in 1 λεπτά
  1,25 μέτρα 1,25 μέτρα 2 μέτρα 4 μέτρα
  0 – 200 ml/λεπτό 0 – 100 ml/λεπτό 300 ml/λεπτό 500 ml/λεπτό
  440 W 410 W 650 W 1.200 W
  800 ml 800 ml 1.000 ml 1.000 ml