Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Πλάτος ρολού λείανσης mm
Σύντομη ονομασία
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κυλινδρικό φύλλο λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κυλινδρικό φύλλο λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κυλινδρικό φύλλο λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Σετ κυλινδρικών φύλλων λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Στέλεχος υποδοχής και κυλινδρικό φύλλο λείανσης SET
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Ρολό με φυλλαράκια
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κύλινδρος λείανσης (εύκαμπος)
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κύλινδρος λείανσης (εύκαμπος)
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κύλινδρος λείανσης (εύκαμπος)
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κύλινδρος λείανσης (εύκαμπος)
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Στέλεχος υποδοχής και κωνικό φύλλο λείανσης SET
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κωνικό φύλλο λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Κωνικό φύλλο λείανσης
Εξαρτήματα συστήματος PRR 250 ES: Βούρτσα (επιορειχαλκωμένη)
                                       
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
5 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
                                       
60 60 60 60 60 60 60 60 10 10 5 5 60 60 15 15 30 30 30 10
SH 60 K80 SH 60 K120 SH 60 K240 SH 60 SET AS 60 SET LR 60 K80 LR 60 K120 LR 60 K240 LR 10 K80 LR 10 K120 LR 5 K80 LR 5 K120 SW 60 K80 SW 60 K120 SW 15 K80 SW 15 K120 ASK 30 SET SHK30 K80 SHK30 K120 BM10