Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Όγκος δοχείου (μικτός)
Βάρος με μπαταρία
Μέγιστη παροχή
Μέγιστη υποπίεση
Τάση μπαταρίας
Χρόνος λειτουργίας
Χωρητικότητα μπαταρίας
Σκουπάκι χειρός μπαταρίας: EasyVac 12
Σκουπάκι χειρός μπαταρίας: PAS 18 LI
Σκουπάκι χειρός μπαταρίας: PAS 18 LI
     
1 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
 • Στήριγμα εξαρτήματος (1 619 PA9 901)
 • Φορτιστής AL 1115 CV
 • 1 μπαταρία PBA 12V 2.5Ah O-B
 • Ακροφύσιο βούρτσα (1 619 PA9 896)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (1 619 PA9 897)
 • Μονάδα φίλτρου (2 607 432 046)
 • Πέλμα δαπέδου (1 619 PA9 899)
 • 2 σωλήνες επέκτασης (1 619 PA9 898)
 • 1 μπαταρία PBA 18V 2.5Ah W-B
 • Ακροφύσιο βούρτσα (1 619 PA5 261)
 • Φορτιστής AL 1830 CV
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (1 619 PA6 813)
 • Σωλήνας επέκτασης (1 619 PA5 205)
 • Μονάδα φίλτρου (1 619 PA5 188)
 • Πέλμα δαπέδου (1 619 PA5 202)
 • Πέλμα δαπέδου (1 619 PA5 202)
 • Ακροφύσιο βούρτσα (1 619 PA5 261)
 • Μονάδα φίλτρου (1 619 PA5 188)
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (1 619 PA6 813)
 • Σωλήνας επέκτασης (1 619 PA5 205)
 •      
  0,38 L 0,65 L 0,65 L
  1 kg 1,3 kg 1,3 kg
  1,2 m³/min 1,4 m³/min 1,4 m³/min
  5,3 kPa 4,2 kPa 4,2 kPa
  12 V 18 V 18 V
  2.5 Ah/22 min 2.5 Ah/20 min 2.5 Ah/20 min
  2,5 Ah 2,5 Ah 2,5 Ah