Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Απόδοση κόλλησης
Βάρος
Διάρκεια θέρμανσης
Θερμοκρασία κόλλησης
Τάση μπαταρίας
Φυσίγγιο θερμοκόλλας, Ø
Φυσίγγιο θερμοκόλλας, μέγιστο μήκος
Χρόνος λειτουργίας
Χωρητικότητα μπαταρίας
Θερμοκολλητικό τύπου στυλό μπαταρίας: Gluey
Θερμοκολλητικό τύπου στυλό μπαταρίας: Gluey
Θερμοκολλητικό τύπου στυλό μπαταρίας: Gluey
Θερμοκολλητικό τύπου στυλό μπαταρίας: Gluey
Θερμοκολλητικό τύπου στυλό μπαταρίας: Gluey
         
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
 • Καλώδιο USB
 • Φορτιστής USB
 • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V HR06 (AA)
 • 8 διαφανή φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 7 έγχρωμα φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 5 γκλίτερ φυσίγγια θερμοκόλλας
 • Καλώδιο USB
 • Φορτιστής USB
 • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V HR06 (AA)
 • 8 διαφανή φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 7 έγχρωμα φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 5 γκλίτερ φυσίγγια θερμοκόλλας
 • Καλώδιο USB
 • Φορτιστής USB
 • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V HR06 (AA)
 • 8 διαφανή φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 7 έγχρωμα φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 5 γκλίτερ φυσίγγια θερμοκόλλας
 • Καλώδιο USB
 • Φορτιστής USB
 • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V HR06 (AA)
 • 8 διαφανή φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 7 έγχρωμα φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 5 γκλίτερ φυσίγγια θερμοκόλλας
 • Καλώδιο USB
 • Φορτιστής USB
 • 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2 V HR06 (AA)
 • 8 διαφανή φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 7 έγχρωμα φυσίγγια θερμοκόλλας
 • 5 γκλίτερ φυσίγγια θερμοκόλλας
 •          
  2 g/min 2 g/min 2 g/min 2 g/min 2 g/min
  0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg 0,12 kg
  60 sec 60 sec 60 sec 60 sec 60 sec
  150 °C 150 °C 150 °C 150 °C 150 °C
  2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA) 2 x 1,2 V HR6 (AA)
  7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
  20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
  Μέχρι και 60 φυσίγγια θερμοκόλλας Μέχρι και 60 φυσίγγια θερμοκόλλας Μέχρι και 60 φυσίγγια θερμοκόλλας Μέχρι και 60 φυσίγγια θερμοκόλλας Μέχρι και 60 φυσίγγια θερμοκόλλας
  2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah 2,1 Ah