Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Βάρος
Ρεύμα φόρτισης
Τάση φόρτισης μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης στα 1,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 1,5 Ah 100 % περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 2,0 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 2,0 Ah 100 % περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 2,5 Ah (ReadyToGO 80 %/100 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 2,5 Ah 100 % περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 3,0 Ah 100 % περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 4,0 Ah 100 % περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) περίπου
Χρόνος φόρτισης στα 6,0 Ah 100 % περίπου
Εξαρτήματα συστήματος ιόντων λιθίου 14,4 V/18 V: AL 1830 CV
 
0 Αξιολογήσεις
 
400 g
3 A
14,4 – 18 V
25 λεπτά
33 λεπτά
35 λεπτά
45 λεπτά
40 λεπτά
60 λεπτά
48 λεπτά
72 λεπτά
64 λεπτά
95 λεπτά
96 λεπτά
130 λεπτά