Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Βάρος
Διάρκεια θέρμανσης
Θερμοκρασία κόλλησης
Τάση μπαταρίας
Φυσίγγιο θερμοκόλλας, Ø
Φυσίγγιο θερμοκόλλας, ελάχιστο μήκος
Χωρητικότητα μπαταρίας
Πιστόλι θερμοκόλλησης μπαταρίας: PKP 3.6 LI
Πιστόλι θερμοκόλλησης μπαταρίας: GluePen
   
29 Αξιολογήσεις
61 Αξιολογήσεις
 • Φορτιστής Micro-USB
 • 4 φυσίγγια θερμοκόλλας UltraPower
 • Φορτιστής Micro-USB
 • 4 φυσίγγια θερμοκόλλας UltraPower
 •    
  0,255 kg 0,142 kg
  15 sec 15 sec
  170 °C 170 °C
  3,6 V 3,6 V
  7 mm 7 mm
  150 mm 150 mm
  1,5 Ah 1,5 Ah