Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Βάρος
Ισχύς αναρρόφησης
Μέγ. κενό (στρόβιλος)
Μέγ. ροή αέρα (στρόβιλος)
Ονομαστική ισχύς
Χωρητικότητα δοχείου
Απορροφητήρας στερεών: EasyVac 3
 
32 Αξιολογήσεις
 • Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών (2 609 256 F26)
 • Προσαρμογέας αναρρόφησης (2 609 256 F28)
 • Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (2 609 256 F36)
 • Ακροφύσιο δαπέδου (2 609 256 F25)
 • Χάρτινος σάκος φίλτρου (2 609 256 F34)
 • Προφίλτρο (2 609 256 F37)
 • 2,2 m εύκαμπτος σωλήνας, Ø 35 mm (2 609 256 F29)
 •  
  4,3 kg
  170 Βατ αέρα
  240 mbar
  35 l/s
  700 W
  2,1 L