Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Εικόνα προϊόντος
Εξαρτήματα συστήματος: GlassVAC - Μεγάλα ανταλλακτικά λάστιχα απόξεσης
Εξαρτήματα συστήματος: GlassVAC - Μεγάλα ανταλλακτικά πανιά μικροϊνών
Εξαρτήματα συστήματος: GlassVAC - Μικρά ανταλλακτικά λάστιχα απόξεσης
Εξαρτήματα συστήματος: GlassVAC - Μικρά ανταλλακτικά πανιά μικροϊνών
Εξαρτήματα συστήματος: Προσαρμογέας για εξαρτήματα Aquatak
Εξαρτήματα συστήματος: Προσαρμογέας για εξαρτήματα Kärcher
Εξαρτήματα συστήματος: Βούρτσα πλυσίματος
Εξαρτήματα συστήματος: Καθαριστικά αιθρίων Deluxe (μήκος κάννης 40 cm) – Πλυντικά υψηλής πίεσης AQT
Εξαρτήματα συστήματος: Εξάρτημα καθαρισμού σωλήνων 10 m (130 bar)
Εξαρτήματα συστήματος: Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης 6 m (130 bar)
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης (350 ml)
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης (550 ml)
Εξαρτήματα συστήματος: Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 6 m
Εξαρτήματα συστήματος: περιστροφικό ακροφύσιο
Εξαρτήματα συστήματος: Σετ αυτόματης αναρρόφησης
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο αναρρόφησης
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο Vario-Jet-Fan
Εξαρτήματα συστήματος: Φίλτρο νερού
Εξαρτήματα συστήματος: Κάνη Fan Roto 150 bar
Εξαρτήματα συστήματος: Κάννη Vario-Jet-Fan 150 bar
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο 3-σε-1
Εξαρτήματα συστήματος: Ακροφύσιο 90°
Εξαρτήματα συστήματος: Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης 6 m (160 bar)
Εξαρτήματα συστήματος: Εξάρτημα καθαρισμού σωλήνων 10 m (160 bar)
Εξαρτήματα συστήματος: Καθαριστικό αιθρίων AquaSurf 250
Εξαρτήματα συστήματος: Καθαριστικό επιφανειών πολλαπλής χρήσης AquaSurf 280
Εξαρτήματα συστήματος: Καθαριστικό αιθρίων AquaSurf 280
                                                     
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
2 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις
4 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
3 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
2 Αξιολογήσεις
2 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
3 Αξιολογήσεις
3 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
0 Αξιολογήσεις
  • Κάννη Bosch (F 016 L77 409)
  • Κάννη Bosch (F 016 L77 409)
  •