Περιγραφή προϊόντος
Εικόνα προϊόντος
Τιμή
Πληροφορίες προϊόντος
Εξοπλισμός
Αξιολογήσεις δοκιμής
Υλικά παράδοσης
Τεχνικά στοιχεία
Αριθμός κρούσεων
Βάρος
Ισχύς εξόδου, μέγ.
Ονομαστική ισχύς
Ροπή ακινησίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745
Κρουστικό δράπανο: EasyImpact 550
Κρουστικό δράπανο: EasyImpact 550 Drill Assistant
Κρουστικό δράπανο: EasyImpact 570
Κρουστικό δράπανο: UniversalImpact 700
Κρουστικό δράπανο: UniversalImpact 800
Κρουστικό δράπανο: AdvancedImpact 900
           
15 Αξιολογήσεις
1 Αξιολογήσεις
4 Αξιολογήσεις
9 Αξιολογήσεις
20 Αξιολογήσεις
15 Αξιολογήσεις
 • Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D93)
 • Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
 • Πλαστική κασετίνα
 • Drill Assistant (Βοηθός τρυπήματος) (2 609 256 D98)
 • Πλαστική κασετίνα
 • Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D93)
 • Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
 • Πλαστική κασετίνα
 • Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D93)
 • Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
 • Πλαστική κασετίνα
 • Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D93)
 • Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
 • Πλαστική κασετίνα
 • Πρόσθετη χειρολαβή (2 609 256 D94)
 • Οδηγός βάθους (2 603 001 019)
 • Πλαστική κασετίνα
 •            
  33.000 min-1 33.000 min-1 33.000 min-1 45.000 min-1 45.000 min-1 48.450 min-1
  1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,6 kg
  370 W 370 W 370 W 530 W 560 W 1.050 W
  550 W 550 W 570 W 701 W 800 W 900 W
  11 Nm 11 Nm 12 Nm 17 Nm 19 Nm 73 Nm