Επιλεγμένο προϊόν:

Πιστόλι θερμού αέρα

PHG 500-2

Το πιστόλι θερμού αέρα γενικής χρήσης

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες