Επιλεγμένο προϊόν:

Πιστόλι θερμοκόλλησης

PKP 18 E

Φανταστικά αποτελέσματα κατά την κόλληση σε ένα ευρύ φάσμα υλικών

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες