Επιλεγμένο προϊόν:

Τριβείο δέλτα

PDA 180

Για λείανση γωνιών, ακμών και δύσκολων περιοχών

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες