Επιλεγμένο προϊόν:

Έκκεντρο τριβείο

PEX 400 AE

Ξεκούραστη επίτευξη επιφανειών υψηλής ποιότητας

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες