Επιλεγμένο προϊόν:

Έκκεντρο τριβείο

PEX 300 AE

Ξεκούραστη επίτευξη επιφανειών εξαιρετικής ποιότητας

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες