Επιλεγμένο προϊόν:

Κάθετη φρέζα

POF 1400 ACE

Για υψηλής ποιότητας φρεζάρισμα σε απαιτητικές εργασίες

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες