Επιλεγμένο προϊόν:

Κάθετη φρέζα

POF 1200 AE

Ιδανικές για δημιουργικές εργασίες επεξεργασίας ξύλου με ευκολία

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες