Επιλεγμένο προϊόν:

Πλάνες

PHO 3100

Ισχύς, απόδοση και ακρίβεια για υψηλής ποιότητας πλάνισμα

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες