Επιλεγμένο προϊόν:

Σέγα

PST 900 PEL

Βυθιζόμενες, γωνιακές και καμπύλες κοπές με ιδανικό έλεγχο σε πολλά υλικά

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες