Επιλεγμένο προϊόν:

Ρολό λείανσης

PRR 250 ES

Ξεκούραστη λείανση καμπύλων, διαμορφωμένων και δομημένων επιφανειών

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες