Επιλεγμένο προϊόν:

Σέγα

PST 700 E

Ομαλή κοπή σε διάφορα υλικά

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες