Επιλεγμένο προϊόν:

Πολυλειαντήρας

PSM 160 A

Πολύπλευρο, τριβείο περιθωρίων ακριβείας με αποσπώμενη μύτη για προσαρτήματα

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες