Επιλεγμένο προϊόν:

Περιστροφικό πιστολέτο

PBH 2100 SRE

Ελαφρύ και ισχυρό – τρύπημα, τρύπημα με κρούση και καλέμισμα χωρίς κόπο

Κατάλληλα εξαρτήματα θα βρείτε στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ηλεκτρικά εργαλεία Bosch για ερασιτέχνες